పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/357

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
పిణ్డియార్ తిరుక్కురున్దాణ్డకమ్‌ 19 పా

16. తిరువిణ్ణగర్ (ఉప్పిలియప్పన్ సన్నిధి) 16

వేజ్గడముం విణ్ణగరుమ్‌ ముదల్ తిరువన్దాది 77 పా
పణ్డెల్లామ్‌ మూన్ఱాం తిరువన్దాది 61 పా
విణ్ణగరమ్‌ వెஃకా మూన్ఱాం తిరువన్దాది 62 పా
నల్ కురువమ్‌ తిరువాయిమొழி 6-3 దశకము
వణ్డుణు నరుమలర్ పెరియ తిరుమొழி 6-1 దశకము
పొఱుత్తేన్‌పున్‌శొల్ పెరియ తిరుమొழி 6-2 దశకము
తుఱప్పేనల్లేన్ పెరియ తిరుమొழி 6-3 దశకము
పత్తరావియై పెరియ తిరుమొழி 10-1-8
కారార్మణి నిరమ్‌ శిఱియ తిరుమడల్ 72 పా
మిన్నిడయాళ్ పెరియ తిరుమడల్ 113 పా
అన్ఱాయర్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 29 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 47

17. తిరుక్కణ్ణపురమ్

మాలై నణ్ణి తిరువాయిమొழி 9-10 దశకము
మన్నుపుగழ் కౌశలతన్ పెరుమాళ్ తిరుమొழி 8 వ దశకము
ఉన్నైయుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-5-8
కాట్టిల్ వేజ్గడమ్‌ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 4-2 పా
శిలై ఇలజ్గు పెరియ తిరుమొழி 8-1
తెళ్ళియీర్ పెరియ తిరుమొழி 8-2
కరై యెడుత్త పెరియ తిరుమొழி 8-3
విణ్ణవర్ తజ్గళ్ పెరియ తిరుమొழி 8-4
తన్దైకాలిల్ పెరియ తిరుమొழி 8-5
తొణ్డీర్ పెరియ తిరుమొழி 8-6
వియముడై పెరియ తిరుమొழி 8-7
వానోర్ పెరియ తిరుమొழி 8-8
వైమ్మానమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 8-9
పణ్డార్ పెరియ తిరుమొழி 8-10

251