పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/354

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అఱివదరియాన్ పెరియ తిరుమొழி 5-1 వ దశకము

8 తిరుప్పేర్ నగర్ 8

నాగత్తణై నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 36 పా
తిరుమాలిరుంశోలై తిరువాయ్ మొழி 10-8వ దశకము
పిన్నైమణాళనై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-5-1
కొజ్గుజ్గుడన్దై యుం పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-6-2
కొణ్డల్‌వణ్ణా పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-9-4
ఊరాన్ పెరియ తిరుమొழி 1-5-4
పేరానై పెరియ తిరుమొழி 5-6-2
కైయిలజ్గు పెరియ తిరుమొழி 5-9వ దశకము
పేరానై పెరియ తిరుమొழி 7-6-9
తుళక్కమిల్ పెరియ తిరుమొழி 10-1-4
పెత్తమాళియై పెరియ తిరుమొழி 10-1-10
పేశినార్ తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 17 పా
పిణ్ణియాల్ తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 19 పా
మదిళ్ కచ్చి శిరియ తిరుమడల్ 70 పా
పిన్నైమణాళనై పెరియ తిరుమడల్ 118 పా
నీరగత్తాయ్ తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 8 పా
వజ్గత్తాల్ తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 9 పా
ముత్తారా తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 19 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురములు 37

9 తిరు ఆదనూర్ 9

అన్నవనై పెరియ తిరుమడల్ 130 పా

10 తిరువళుందూర్ 10

తన్దైకాలిల్ పెరియ తిరుమొழி 7-5 దశకము
శిజ్గమదాయ్ పెరియ తిరుమొழி 7-6 దశకము
తిరువుక్కుమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 7-7 దశకము
శెజ్గమల త్తిరుమగళుం పెరియ తిరుమొழி 7-8 దశకము
కూన్దలార్ పెరియ తిరుమొழி 10-1-7
శీరార్ కణ్ణపురం శిఱియ తిరుమడల్ 72 పా

248