పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/353

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


నెంజురిగి తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 12 పా
ముళై క్కుదిరై తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 14 పా
కారవణ్ణమ్‌ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 18 పా
ముత్తారా తిరునెడుందాణ్డకమ్‌ 19 పా
ఉళ్ళూరమ్‌ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 23 పా
ఇరుకైయిల్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 24 పా
మిన్ఱిలజ్గు తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 25 పా
కోழிయుం కూడలుం పెరియ తిరుమొழி 9-2-5

3. తంజైమామణి క్కోయిల్ 3

తమరుళ్ళమ్‌ ఇరణ్డాం తిరువన్దాది 70 పా
ఎమ్బిరాన్ పెరియ తిరుమొழி 1-1-6
ఉడమ్బురివిల్ పెరియ తిరుమొழி 2-5-3
ఎన్‌శెయ్‌గేన్ పెరియ తిరుమొழி 7-3-9

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురములు సంఖ్య 4

4 అన్బిల్ 4

నాగత్తణై నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 36 పా

5 తిరుక్కరమ్బనూర్(ఉత్తమర్ కోయిల్) 5

పేరానై పెరియ తిరుమొழி 5-6-2

6 తిరువెళ్ళరై 6

ఉన్నైయుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 1-5-8
ఇన్దిరనోడు పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-8 వ దశకము
వెన్ఱిమా పెరియ తిరుమొழி 5-3 వ దశకము
తుళక్కమిల్ పెరియ తిరుమొழி 10-1-4
పేరామఱు తిరుత్తాన్ శిఱియ తిరుమడల్ 70 వ పా
మిన్నై యిరుశుడరై పెరియ తిరుమడల్ 117 పా

ఈ స్వామిని కీర్తించిన పాశురముల సంఖ్య 24

247