పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/352

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
కొణ్డల్‌వణ్ణా పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-9-4
వణ్డుకళిత్తిరుక్కుమ్‌ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-9-11
కన్నినన్మామదిళ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 3-3-2
మాదవత్తోన్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-8
మరవడియై పెరియాళ్వార్ తిరిమొழி 4-9
తుప్పుడై యారై పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 4-10
తెళ్ళియార్ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 4-1
తాముగక్కుమ్‌ నాచ్చియార్ తిరుమొழி 11వ దశకము
కావలిల్ తిరుమాలై పూర్తిపాశురములు
అమలనాది పిరాన్ అమలనాదిపిరాన్ అన్నిపాశురములు
పళ్లియావదు పెరియ తిరుమొழி 1-8-2 పా
ఎన్‌తుణై పెరియ తిరుమొழி 3-7-6 పా
ఉన్దిమేల్ పెరియ తిరుమొழி 5-4 వ దశకము
వెరువాదాళ్ పెరియ తిరుమొழி 5-5 వ దశకము
కైమ్మానమ్‌ పెరియ తిరుమొழி 5-6 వ దశకము
పణ్డె పెరియ తిరుమొழி 5-7 వ దశకము
ఏళై యేదలన్ పెరియ తిరుమొழி 5-8 వ దశకము
తారాళన్ పెరియ తిరుమొழி 6-6-9
ఉరజ్గళాల్ పెరియ తిరుమొழி 7-3-4
తరజ్గనీర్ పెరియ తిరుమొழி 8-2-7
పునై వళర్ పెరియ తిరుమొழி 9-9-2
కణ్ణన్మసత్తు పెరియ తిరుమొழி 11-3-7
అణియార్ పెరియ తిరుమొழி 11-8-8
ఇమ్మైయై తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్ 7 పా
అనియై తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 12 పా
ఇరమ్బు తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 13 పా
పిణ్డయార్ తిరుక్కుఱున్దాణ్డగమ్‌ 19 పా
ఆరామమ్‌ శూళ్‌న్ద శిరియ తిరుమడల్ 71 పా
మన్నుమరజ్గత్తు పెరియ తిరుమడల్ 118 పా
పొన్నానాయ్ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 10 పా
పట్టుడక్కుమ్‌ తిరునెడున్దాణ్డకమ్‌ 11 పా

246