పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/351

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఆయా దివ్యదేశములకు ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించిన మంగళాశాసన పాశురములు

చోళనాడు తిరుపతులు 40

శ్రీరంగమ్

ఒన్ఱు మఱన్దరియేన్ ముదల్ తిరువన్దాది 6
మనత్తుళ్ళాన్ ఇరణ్డామ్‌ తిరువన్దాది 28 పా
పయిన్ఱ తరజ్గమ్ ఇరణ్డామ్‌ తిరువన్దాది 46 పా
తమరుళ్ళం తంజై ఇరణ్డామ్‌ తిరువన్దాది 70 పా
తిరుమ్బిత్తు ఇరణ్డామ్‌ తిరువన్దాది 88 పా
విణ్ణగరమ్‌ వెక్‌కా మూన్ఱాం తిరువన్దాది 62 పా
పాలిల్ కిడన్దతువుం నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 03 పా
అవనెన్నై యాళి నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 30 పా
నాగత్తణై క్కుడన్దై నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 36 పా
ఆళ్‌పార్‌త్తు నాన్ముగన్ తిరువన్దాది 60 పా
అరజ్గనే తరంగనీర్ తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 21 పా
కొణ్డైకొణ్డ తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 49 పా
వెణ్డిరై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 50 పా
శరజ్గళై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 51 పా
పొత్తై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 52 పా
మోడి యోడు తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 53 పా
ఇలత్తలై తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 54 పా
మన్నుమామలర్ కిళత్తి తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 55 పా
శురుమ్బరజ్గు తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 93 పా
పాన్ఱి తిరుచ్చన్ద విరుత్తం 119 పా
తణ్ణన్దుళాయ్ తిరువిరుత్తం 28 పా
కజ్గులుమ్‌ పగలుమ్‌ తిరువాయిమొழி 7-2-
ఇరుళిరియ పెరుమాళ్ తిరుమొழி 1వ దశకము
తేట్టరుమ్ పెరుమాళ్ తిరుమొழி 2వ దశకము
మెయ్యిల్ వాళ్‌కై పెరుమాళ్ తిరుమొழி 3వ దశకము
తేవరయుమ్‌ పెరుమాళ్ తిరుమొழி 8-10
కరువుడై మేకజ్గళ్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-7-2
శీలికన్ పెరియాళ్వార్ తిరుమొழி 2-7-8


245