పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/325

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


      పరకాల నడియిణైయై పరపు మవన్ వాழிయే
తణ్డమిழ் నూర్ నమ్మాళ్వార్ శరణానాన్ వాழிయే
      తారిణియుం విణ్ణులగం తానుడైయోన్ వాழிయే
తెణ్డిరై శూழ் బూదూరెమ్బెరుమానాన్ వాழிయే
      శిత్తిరై యిற் శెయ్య తిరువాదిరైయోన్ వాழிయే
శీరారు మెతిరాశర్ తిరువడిగళ్ వాழிయే
      తిరువరైయిల్ శాత్తియ శెన్దువరాడై వాழிయే
ఏరారుమ్ శెయ్యవడి వెప్పొழுదుమ్‌ వాழிయే
     ఇలజ్గియ మున్నూల్ వాழி యిణైత్తోళ్‌గళ్ వాழிయే
శోరాదు తుయ్య శెయ్య ముగచ్చోతి వాழிయే
     తూముఱువల్ వాழி తుణై మలర్కణ్గళ్ వాழிయే
ఈరారు తిరునామమ్‌ అణిన్ద ఎழிల్ వాழிయే
     ఇని తిరుప్పోడెழிల్ --నముద్దిరై వాழிయే
అఱుశమయచ్చెడియదనై యడియఱుత్తాన్ వాழிయే
     అడర్‌న్దు వరుం కుదిట్టగళై యఱత్తుఱన్దాన్ వాழிయే
శెరుకలియై చ్చిఱిదుమర త్తీర్తు విట్టాన్ వాழிయే
    తెన్నరజ్గర్ శెల్వమత్‌తుం తిరుత్తివైత్తాన్ వాழிయే
మరై యదనిల్ పొరులనైత్తుం వాయ్‌మొழிన్దాన్ వాழிయే
    మాఱనురై శెయ్‌ద తమిழ்మరై వళర్తోన్ వాழிయే
అఱమిగు నఱ్పెరుమ్బూదూర్ అవతరిత్తాన్ వాழிయే
    అழగారుం ఎతిరాశర్ అడియిణైగళ్ వాழிయే
శజ్కర పాఱ్కర యాదవ బాట్ట పిరపాకరర్ తజ్గళ్ మతం
    శాయ్‌వురు వాదియర్ మాయ్‌వుఱుమెన్ఱు శెదుమరై వాழ்న్దిడునాళ్
వెజ్గిలి యిజ్గిని వీఱు నమక్కిలై యెన్ఱు మిగత్తలర్ నాళ్
     మేదిని న--మై యాఱుమెనత్తుయర్ విట్టు విళజ్గియనాళ్
మంగై యరాళి పరాజ్కుశ మున్నవర్ వాழ்వు ముళైత్తిడునాళ్
     మన్నియ తెన్నరజ్గాపురి మామలై మత్‌తు మువన్దిడు నాళ్
శెజ్గయల్ వావిగళ్ శూழ்వయల్ నాళుం శిఱన్ద పెరుమ్బూదూర్
     శ్రీమానిళై యాళ్వార్ వన్దరుళియనాళ్ తిరువాదిరై నాళే.

219