పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/324

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

భగవద్రామానుజులు. వీరి చరిత్ర గురుపరంపరా ప్రభావములో విశదముగా సేవింపవచ్చును.

తిరునక్షత్రము: మేషమాసము; ఆర్ద్ర నక్షత్రము.
అవతారస్థలము: శ్రీ పెరంబూదూర్.
ఆచార్యులు: పెరియనంబి.
శిష్యులు: కూరత్తాళ్వాన్ మొదలగువారు.

నాళ్‌పాట్టు

ఇన్ఱులగీర్! శిత్తిరైయిల్ ఏయ్‌న్ద తిరువాదిరై నాళ్
ఎన్‌ఱై యినుం ఇన్ఱిదమక్కేత్‌త్త మెన్ఱాన్-ఎన్ఱవర్‌కు
చ్చాత్‌త్తు గిన్ఱేన్ కేణ్మిన్ ఎతిరాశర్‌దం పిఱప్పాల్
నాల్ దిశైయుం కొణ్డాడుం నాళ్.

ఆళ్వార్‌గళ్ తాజ్గళ్ అవదరిత్త నాళ్ గళిలుమ్‌
వాళ్వాననాళ్ నమక్కు మణ్ణులగీర్?-ఏழ்పారుం
ఉయ్య ఎతిరాశరుదిత్తరుళుం, శిత్‌తిరైయిల్
శెయ్య తిరువాదిరై.

ఎన్దై ఎతిరాశర్ ఇవ్వులగిల్ ఎన్దమక్కా
వన్దు దిత్త నాళెన్నుం వాశియనాళ్-వన్ద
త్తిరువాదిరై దన్నిన్ శీర్మెదనై నెంజే!
ఒరువామల్ ఎప్పొழுదుమ్‌ ఒర్.

వాழி తిరునామజ్గళ్

<poem> అత్తిగిరి యరుళాళర్ అడిపణిన్దోన్ వాழிయే

     అరుట్కచ్చి నమ్బియురై యాఱు పెత్‌తోన్ వాழிయే

పత్తియుడన్ బాషియత్తై ప్పగర్‌న్దిట్టాన్ వాழிయే

     పదిన్మరైకలై తుట్పొరుళై ప్పరిన్దు కత్‌తోన్ వాழிయే

శుత్తమగిழ் మాఱన్ అడితొழு తుయ్‌న్దోన్ వాழிయే

     తొల్ పెరియనమ్బి శరణ్ తోన్ఱినాన్ వాழிయే

శిత్తిరైయిల్ ఆదిరైనాళ్ శిఱక్క వన్దోన్ వాழிయే

     శీర్ పెరుమ్బూదూర్ మునివన్ తిరువడిగళ్ వాழிయే

ఎణ్డిశై యెణ్డిళై యాళ్వార్ ఎతిరాశరన్ వాழிయే

     ఎழுపత్తు నాల్వర్‌క్కుమ్‌ ఎణ్ణాజ్గుఱైత్తాన్ వాழிయే

పణ్‌డై మరై యైతై రిన్ద బాషియత్తోన్ వాழிయే

218