పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మార్ఘము: అష్టభుజ స్వామి సన్నిధికి 1 కి.మీ. నైఋతి దిశగా కలదు.

పా. అన్ఱివ్వులక మళన్ద వశై వేకొల్
   నిన్ఱిరు న్దు వేళుక్కై వీణకర్ వాయ్-అన్ఱు
   కిడన్దానె క్కేడిల్ శీరానై, ముంక--
   క్కడన్దానై నె--మే కాణ్
       పేయాళ్వార్లు- మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 34

78. తిరుప్పాడగమ్‌ (కాంచీ) 5

శ్లో. శ్రీమత్పాడగ నామ్ని పట్టణ వరే మత్స్యాఖ్య తీర్థాంచితే
   భద్రాఖ్యాన విమాన మధ్య నిలయ శ్శ్రీ రుక్మిణీనాయక:|
   శ్రీ మత్పాండవ దూతనామక విభు స్సత్యాపతి ప్రాజ్ముఖ
   స్త్వా సీనో హరిత్యాఖ్య తాపన వర ప్రత్యక్షతా మాప్తవాన్||

   శ్రీ భూత మహదాఖ్యాన భక్తిసారై:కలిద్విషా|
   స్తోత్ర పాతీకృతో భాతి భక్తరక్షణ దీక్షిత:||

వివ: పాండవదూత-రుక్మిణీదేవి-సత్యభామ-మత్స్య తీర్థము-భద్ర విమానము-తూర్పు ముఖము-కూర్చున్నసేవ-హరీత మహర్షికి ప్రత్యక్షము-పూదత్తాళ్వార్-పేయాళ్వార్-తిరుమழிశై ఆళ్వార్-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈసన్నిధిలో "అరుళాళప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్" అర్చావతారముగా వేంచేసియున్నారు. ఈ దివ్యదేశము ఏకామ్రేశ్వరుని కోవెలకు పశ్చిమముగా సమీపములోనే కలదు.

మార్గము: గంగైకొండ మండపమునకు సమీపమున కలదు.

పా. కల్లార్ మదిళ్ శూழ்; కచ్చినగరుళ్ నచ్చి; పాడగత్తుళ్
   ఎల్లావులగుమ్‌ వణజ్గ; విరున్ద వమ్మాన్;ఇలజ్గైక్కోన్
   వల్లాళాగమ్‌ విల్లాల్; మునిన్ద వెన్దై, విబీడణఱ్కు
   నల్లానుడైయ నామం శొల్లిల్; నమోనారాయణమే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-పెరియ తిరుమొழி 6-10-4


మంచిమాట

శ్రీరామానుజుల వారి శ్రీపాదములు తప్పవేరు రక్షకము లేదు.

యెంబెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్‌

"ఎంబార్"

                      97