పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

76. తిరుత్తణ్‌గా (కాంచీ) 3

శ్లో. శ్రీతణ్‌కా నగరే విళాక్కొళి విభు స్తీర్థం తు సారస్వతం
   ప్రాప్త శ్శ్రీకర దేవయాన నిలయ: పశ్చాన్ముఖాబ్జ స్థితి:|
   దేవీం మారతకోవ పూర్వలతికాం ఆలింగ్య వేధ:ప్రియాం
   ప్రత్యక్ష:కలిజిన్నుతో విజయతే దీప ప్రకాశాభిద:||

వివ: దీపప్రకాశర్-మరకతవల్లిత్తాయార్-సరస్వతీ తీర్థమ్-శ్రీకర విమానము-పశ్చిమ ముఖము- నిలచున్నసేవ- సరస్వతీదేవికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: శ్రీమద్వేదాంతదేశికులు అవతరించిన స్థలము. వారి అవతారకాల తిరుమేని ఇచట గలదు. దేశికర్ తిరువారాదన శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవులు ఇచటనే వేంచేసియున్నారు. ఈ స్వామి విషయమై నిగమాంత మహాదేశికులు దేహలీశస్తుతి-శరణాగత దీపికా అనుగ్రహించిరి.

మార్గము: కాంచీపురం అష్టభుజం సన్నిధికి 1/2 కి.మీ దూరములోనున్నది.

పాశురం.
ముళైక్కదిరై క్కుఱుజ్గుడియుళ్ ముగిలై మూవా;మూవులగమ్‌ కడన్దప్పాల్ ముదలాయ్ నిన్ఱ;
అళప్పరియ వారముదై యరజ్గమేయ;వన్దణనై యన్దణర్ దమ్‌ శిన్దై యానై;
విళక్కొళియై మరదగత్తై త్తిరుత్తణ్ కావిల్; వెஃకావిల్ తిరుమాలై ప్పాడక్కేట్టు;
వళర్‌త్తదనాల్ పయన్ పెత్‌తేన్ పరుగ నెన్ఱు; మడక్కిళియైక్కైకూప్పి వణజ్గి నాళే.
       తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 14.

77. తిరువేళుక్కై (కాంచీ) 4

శ్లో. శ్రీవేళుక్క పురే సర: కనక మిత్యాప్తే ముకుంద ప్రభు:
   శ్రీవేళుక్క లతా పతిర్విజయతే ప్రాగాస్య సంస్థానగ:|
   ప్రత్యక్షో భృగునామ తాపసపతే స్తుత్య: కలిద్వేషిణ:
   శ్రీమన్నందక యోగినశ్చ భువనే భక్తార్తి విస్తారక:(హేమాఖ్య వైమానగ:)

వివ: ముకుందనాయకన్-వేళుక్కైవల్లితాయార్-కనక సరస్సు-హేమ విమానం- నిలచున్నసేవ-తూర్పు ముఖము-భృగుమహర్షికి ప్రత్యక్షము-పెరియాళ్వార్-తిరుమంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది. శ్రీమద్వేదాంత దేశికుల మంగళా శాసనం కామాసికాష్టకము గలదు.

                     96