పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ధనుర్విద్యావిలాసము

9


తే.

నతఁడు పాదుశహా లబ్ధ చతురతురగ
కరటి రథలు చామర చ్ఛత్ర కాహళధ్వ
జాది వరరాజ లక్షణ శ్రీదలిర్ప
ప్రబలుఁ దిరుపతి మాణిక్యరాయశౌరి.

35


ఉ.

హుమ్మని సంగరమ్ముల సముద్ధతిఁజూపిన మెచ్చియిచ్చె రా
రమ్మని గోలకొండ నగరమ్ము నవాబు మెఱుంగు లీను వా
హమ్మును నాల్గునేనుఁగులు నాప్తులపాలి సుధాంబుపూరపుం
దెమ్మగదా మహిం దిరుపతిక్షితిపాలుఁడు రాజమాత్రుఁడే.

36


వ.

వెండియు నమ్మహీవల్లభుండు.

37


క.

చెలఁగి ముబారజు ఖానుని
వలనం దొలుతటి నిజామవరఖాజాబా
దులఖానుల వలనం గొనె
నల దేశాహీ మిరాశి కనువిహితంబుల్.

38


వ.

మఱియును.

39


గీ.

భవ్యగుణపేటి చక్రమాంబావధూటి
ధర్మపత్నిఁగాఁబడసి యత్తన్వి వలన
కడిమి నార్వుఱఁ దనయులఁ బడసె నవ్వి
భుండు సంపత్పరంపరాపూర్ణుఁ డగుచు.

40


సీ.

అందగ్రజుండు సాహసవిక్రమార్కు(డై
        రాణించు వెంకటరాయ విభుఁడు,
అతని తమ్ముఁడు సమూర్జిత కళాపరిభూత
        మదనుండు కృష్ణుక్షమావిభుండు,
అతని సోదరుఁడు బాహాబలాభీలుఁ డై
        భాసిల్లుచుండు నప్పప్రభుండు,
అమ్మహాభాగున కనుఁగుఁదమ్ముఁడు మహా
        బలశాలి రమణభూపాలకుండు,