పుట:AntuVyadhulu.djvu/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పైన చెప్పినవిగాక మరికొన్ని అంటువ్యాధుల యొక్క అంతర్గతకాలమును రోగిని బహిష్కరింపవలసిన దినముల సంఖ్యను నీ క్రింద వ్రాసియున్నాము.

వ్యాధి పేరు అంతర్గతకాలము రోగిని బహిష్కరింపవలసిన కాలము
1 కలరా 1 మొదలు 4 దినములు లోపల పది దినముల వరకు
2 చలిజ్వరము 1 లేక 2 వారములు. అంతకు పైన కూడ నుండవచ్చును జ్వరము బొత్తిగ రాకుండు వరకు
3 సెగ (Gonorrhoea) 2 లేక 3 రోజులు చీము తగ్గిన తరువాత 6 వారములు.
4 ఇన్‌ఫ్లూయెన్‌జా (Influenza) 1 లేక 3 రోజులు 14 దినముల వరకు.
5 ప్లేగు 1 మొదలు 7 రోజులు 21 దినముల వరకు.
6 కల్లవాపు (Glanders) 3 మొదలు 18 రోజుల వరకు పశువ్యాధి. 14 దినముల వరకు
7 దొమ్మ (Anthrax) 2 మొదలు 3 రోజులు పశువ్యాధి. డిటో.
8 సర్పి లేక దద్దుర (Erysipelas) 1 మొదలు 2 రోజులు 7 దినముల వరకు
9 ధనుర్వాయువు (Tetanus) 2 దినములు మొదలు 24 దినముల లోపల ... ...
10 సూతిక జ్వరము (Peurperal fever) 1 మొదలు 5 రోజులు ... ...
11 కొరుకు (Syphilis) 40 రోజులు అంతకన్న ఎక్కువ రెండు సంవత్సరములు