పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

54 ఆచార్యునికి నంకెల రాయఁ డన్నమాచార్యునికి మూరురాయరగండ మని పేరుగల సంకెలవేయించి చెరసాలలోఁ బెట్టించెను. "సంకెల లిడువేళఁ జంపెడువేళ నంకిలి ఋణదాత లాగెడువేళ" ఇత్యాదిగా నాతఁడు సంకీర్తనము చెప్పి సంకెల విదలించుకొన్నాడు. (చూ. 38 పుట.) ముఖారి ఆఁకటివేళల నలపైనవేళలను తేఁకువ హరినామమే దిక్కు మజీలేదు ||పల్లవి| కొఱమాలి వున్న వేళ కులము చెడినవేళ చెఱవడి వొరులచేఁ జిక్కినవేళ వొఱపైన హరినామ మొక్కటే గతిగాక ! మఱచి తప్పిన నైన మఱిలేదు తెఱఁగు HegcSu 1 ఆపద వచ్చినవేళ నాఅడిఁ బడినవేళ | పాపపువేళల భయపడినవేళ వోపినంత హరినామ మొక్కటే గతిగాక ! మూపుదాఁగాఁ బొరలిన మఱిలేదు తెఱఁగు liescśII 2 సంకెలఁబెట్టినవేళ చంపఁ బిలిచినవేళ | అంకిలిగా నప్పలవా రాఁగినవేళ వెంకటేశు నామమే విడిపించ గతిగాక ! మంకుబుద్ధిఁ బొరలిన మఱిలేదు తెఱఁగు Iiescśn 3 అన్న అధ్యా, 26 తేకు. దే సాక్షి నీదాసులభంగములు నీవు చూతువా ! యేదని చూచేవు నీకు నెచ్చరించవలెనా ||పల్లవి పాలసముద్రముమీఁదఁ బవళించినట్టి నీకు ! బేలలై సురలు మొఱవెట్టినయట !