పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

55 వేళతో మామనవులు విన్నవించితిమి నీకు 1 యేల నిద్దిరించేవు మ మ్మిట్టే రక్షించరాదా |నీదాసు| 1 ద్వారకానగరములో తగ నెత్తమాడే నీకు బీరాన ద్రౌపది మొర వెట్టినయట ! ఘారపు రాజసభలఁ గుంది విన్నవించితిమి ! యేరీతి పరాకు నీకు నింక రక్షించరాదా |నీదాసు 2 ఎనసి వైకుంఠములో నిందిరఁ గూడున్న నీకు ! పెనఁగి గజము మొరవెట్టినయట ! చనవుతో మాకోరిక సారె విన్నవించితిమి || విని శ్రీవెంకటేశుండ వేగ రక్షించరాదా నీదాసు|| 3 అన్న అధ్యా. 247 తేకు. సామంతం దాసవర్గముల కెల్లా దరిదాపు మీరే కాన వాసికి నెక్కించరాదా వసుధలో మమ్మును ||పల్లవి| సేనాధిపతి నీవు చేరి విన్నవించరాదా ! శ్రీనాథునికి నేము సేసేవిన్నపము ! ఆనుక భాష్యకారులు అట్టే మీరుం జేయరాదా! మానక విన్నపముల మామనవి చనవులు 1 וולאינסון వేయినోళ్ళభోగి నీవు విన్నపము సేయరాదా ! వేయేసి మావిన్నపాలు విషునికిని | ఆయితమై గరుడండ అట్టే మీరుం జేయరాదా ! యేయోడ విన్నపము మాకేమి వలసినాను Iదాస| 2 దేవులమ్మ యిందిర మాదిక్కె విన్నవించరాదా ! శ్రీ వెంకటపతికి చిత్తమందను | ఆవేళ శేషాచలమ అట్టే మీరుం జేయరాదా ! యీ వేళ మావిన్నపము లీడేరే నింకను 3 ו55יסוו అన్న అధ్యా 247 తేకు.