పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

53 బతు కందులోన నేది పసిఁడి యొక్కడనుండు ! గతి హరిఁ గొలువక కటువడె జీవుండు ιιέδέδιι 1 దొడ్డవాఁడ నయ్యేనని దొరలఁ గొలిచి వారి 1 కడ్డమునిడుపు మొక్కు నతిదీనుఁడై ! దొడ్డతన మేది యందు దొర యాడనున్నవాఁడు | వొడ్డి హరిఁ గొలువక వోడుపడె జీవుండు |చీచీ|| 2 చావనేల నోవనేల సారెఁ గిందుపడనేల | యీవల శ్రీవెంకటేశుఁ డింట నున్నాఁడు ! దేవుఁ డాతఁడె నేఁడు తెలిసి కొలిచెఁగాని భావించ కిన్నాళ్ళదాఁకా భ్రమపడె జీవుండు ເເ◌ ◌II 3 అన్న అధ్యా. 103 తేకు. るC・● ఎవ్వరివాఁడాఁ గాను యేమందు నిందుకు ! నవ్వుచు నాలోని హరి నన్నుఁ గావవే ||పల్లవి కోపుల రాజుల నెల్ల కొలచి కొన్నాళ్ళు మేను ! చూపుడుఁ బూఁటవెట్టితి సొగిసి నేను ! యేపున సంసారమున యిదిగాక కమ్మటాన దాపుగ తొర్లుంబూఁట తగిలించుకొంటిని Iఎవ్వII 1 మొదలఁగర్మములకు మోసపోయి యిబ్రదుకు ! కుదువవెట్టితి నే గుజీగానకా ! వెదకి కామునికి విషయములకు నే ! నదివో నావయు సెల్ల నాహివెట్టితిని Iఎవ్వ| 2 ఇప్పడే శ్రీవెంకటేశ యిడేర్చి నామనసు కప్పిన గురుఁడు నీకు క్రయమిచ్చెను ! వొప్పించి రిందఱు బలువుఁడు చేపట్టె ననుచు అప్ప లెల్లఁబాసి నీసొమ్మైతి నే నయ్యా Iఎవ్వil 3 అన్న అధ్యా. 325 తేకు.