పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

52 శ్రీవెంకటపతిఁ జింతించుమనసు ! దావతి నితరముఁ దలఁచదు మనసు 1 దేవుం డతని యూధీనపు తనువు తేవల నితరాధీనముగాదు - tાછeગIા 3 అన్న అధ్యా. 135 తేకు పాడి పుటుభోగులము నేము భువి హరిదాసులము నట్టనడిమిదొరలు నా కియ్యవలెనా ||పల్లవి || పల్లకీలు నందలాలు పడివాగె తేజీలు వెల్లివిరి మహాలక్ష్మి విలాసములు తల్లి యూకె మగనినే దైవ మని కొలిచేము ! వొల్లనే మా కీసిరులు వొరులియ్యవలెనా ವಿಟ್ಟು: 1 గ్రామములు రత్నములు గజముఖ్య వస్తువులు ! ఆమని భూకాంతకు నంగభేదాలు ! భామిని యూకెమగని ప్రాణధారిలెంకలము వోమి మాకాతఁడె యిచ్చీ వొరులియ్యవలెనా పుట| 2 పసగలబ్రహ్మపదవులు బ్రహ్మనిర్మితములు ! వెస బ్రహ్మతండ్రి శ్రీవేంకటేశుండు ! యెసఁగి యాతఁడే మమ్మునేలి యిన్నియు నిచ్చె ! వొసఁగిన మా సొమ్ములు వొరులియ్యవలెనా పుట| 3 అన్న అధ్యా. 316 తేకు. శుధ్భవన оёо చీచీ వివేకమా చిత్తపువికారమా యేచి హరిఁ గొలువక హీనుఁ డాయ జీవుఁడు |పల్లవి బతికేనంటాఁ బోయి పయిఁడి వచ్చుకతన ! పతియవసరమునఁ బ్రాణ మిచ్చీని 1