పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

51 పడతికి చనుఁగవమెఱుఁగులు పైపైఁ బయ్యద వెలుపల కడుమించిన విధమేమో కనుఁగొనరే చెలులు ఉడుగని వేడుకతోఁ బ్రియుఁడొత్తిన నఖశశిరేఖలు 1 వెడలఁగ వేసవికాలపు వెన్నెల కాదుగదా ವಿಮೆು|| 2 ముద్దియచెక్కుల కెలఁకుల ముత్యపుజల్లుల చేర్పుల | వొద్దికలాగు లివేమో వూహింపరె చెలులు 1 గద్దరి తిరువేంకటపతి కౌఁగిటయధరామృతముల అద్దిన సురతపు వేళల అందము కాదుగదా 11ಎಮಿ|| 3 అన్న శృంగా, 14 తేకు. రాజధిక్కారము రాయఁడు గర్వించి మైమఱచి వెంకటపతిమీఁది పదములవంటి పదములు నామీఁదఁ జెప్పమని కోరఁగా అన్నమాచార్యుఁడు "హరి ముకుందునిఁ గొనియాడు నాజిహ్వ నినుఁ గొనియాడంగ నేర" దని చెప్పి తిరస్కరించినాఁడు. (చూ. 36 పుట.) ఇట్టికథయే తిరుమళిశై అళ్వార్ల చరిత్రమునను గలదు. (చూ. పరమ. ఆశ్వా2. పుట 92) کن (عep తలఁగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము ! కలిగిన దిదె మాకాపురమూ పల్లవి: నరహరికీర్తన నానినజిహ్వ ఒరుల నుతింపఁగ నోపదు జిహ్వ | మురహరుపదముల మ్రొక్కినశిరము ! పరులవందనకుఁ బరగదు శిరము tleછeગ 1 శ్రీపతినే పూజించిన కరములు | చోఁపి యూచనకుఁ జొరవు కరములు | యేపున హరికడ కేఁగినకాళ్ళు | పాపులయిండ్లకుఁ బాఱవు కాళ్ళు וl&e2 ווט