పుట:AmaraKosam.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

విద్యాధరోఽప్సరోయక్షరక్షోగన్ధర్వకిన్నరాః పిశాచో గుహ్యకస్సిద్ధో భూతో(ఽమీ దేవయోనయః) ॥౧౧॥

అసురా దైత్య దైతేయదనుజేన్ద్రారిదానవాః॥ శుక్రశిష్యా దితిసుతాః పూర్వదేవాస్సురద్విషః॥౧౨॥

సర్వజ్ఞస్సుగతో బుద్ధో ధర్మరాజస్తథాగతః॥ సమన్తభద్రో భగవాన్మారజిల్లోకజిజ్జినః॥ షడభిజ్ఞో దశబలోఽ