పుట:AmaraKosam.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ద్వయవాదీ వినాయకః మునీన్ద్రః శ్రీఘనశ్శాస్తా ముని (శ్శాక్యమునిస్తుయః॥)॥౧౫॥ సశాక్యసింహః సర్వార్థసిద్ధశ్శౌద్ధోదనిశ్చ (సః) గౌతమశ్చార్కబన్ధుశ్చ మాయాదేవీసుతశ్చ (సః)॥

బ్రహ్మాఽఽత్మభూస్సురజ్యేష్ఠః పరమేష్ఠీ పితామహః। హిరణ్యగర్భో లోకేశ స్స్వయంభూశ్చతురాననః॥౧౬॥ధాతాఽబ్జయోనిర్ద్రుహిణో విరిఞ్చిః కమలాసనః। స్రష్టా ప్రజాపతిర్వేధా విధాతా విశ్వసృడ్విధిః॥ [శతానన్దశ్శత ధృతి ర్విరిఞ్చోఽజోవిరిఞ్చినః।] ౧౭॥