పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/494

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరామతారకశతకము

541


కల్యాణ మొసఁగెడి కల్పవృక్షము గల్గ
                      వనపుష్పఫలముల వాంఛ యేల
అమరుల కబ్బని యమృతంబు సేవించి
                      మధురసంబుల మీఁద మమత లేల


గీ.

తారతమ్యంబు లేరీతి తథ్యమనుచు
భజన జేతురు మిమ్ముల బ్రహ్మవిదులు
స్తుతులు జేయుదు రెప్పుడు సురలుగూడి...

8


సీ.

భూపతి యైపుట్టి భూమి యేలఁగవచ్చు
                      శత్రుసంహారంబు సల్పవచ్చు
చౌషష్టి విద్యలు చదివి చెప్పఁగవచ్చు
                      బహుమంత్రసిద్ధులఁ బడయవచ్చు
కోటికిపడిగెత్తి కొల్ల బెట్టఁగవచ్చు
                      సకలమంత్రంబులు చదువవచ్చు
గంగాదినదులకుఁ గ్రక్కునబోవచ్చు
                      నుత్తమాశ్రమముల కుఱకవచ్చు


గీ.

మగుడ జన్మంబు రాకుండ మాయ గెలుచు
విద్య సాధించి శత్రుల విఱచికట్టి
అరసి బ్రహ్మంబు గనుగొను టంతెగాక...

9


సీ.

సతమని దేహంబు సంతసిల్లఁగ నేల
                      నిలుచునో యిది వట్టి నీరుబుగ్గ
కాయంబు నిలువదు కడు బ్రహ్మకైనను
                      బ్రాణంబు నిలుచునా భ్రాంతిగాక