పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/495

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

542

భక్తిరసశతకసంపుటము


విభవంబు జూడకు విశ్వంబులోపల
                      సంపద లెప్పుడు సతముగావు
పరులు నావారని పాటింపఁ జెల్లదు
                      వెళ్లంగఁ దనవారు వెంటరారు


గీ.

అనుచు తలపోసి బుధు లెల్ల యాశ లుడిగి
మోహజాలంబు లోఁబడి మోసపోక
నిన్ను సేవించుచుందురు నీరజాక్ష...

10


సీ.

ఆవేళ యమునిచే నాపదబడలేక
                      జడిసి యిప్పుడ మిమ్ము దలఁచుకొంటి
అపరాధి నపరాధి నపరాధి నని మ్రొక్కి
                      యాశ్రయించితి మిమ్ము నప్రమేయ
శరణన్న మాత్రాన శంక లన్నియు మాని
                      భయనివారణమాయె భజనచేత
నింత సులభుఁడగు టెఱుఁగనైతినిగాక
                      యేమరియుందునా యెఱిఁగియున్న


గీ.

దెలిసె మీకృప నా కెల్ల తేటపఱిచె
మర్మ మెఱిఁగితి మీకీర్తి మహిమ వింటి
గట్టుదాఁటితి నీవె నాగతియటంటి...

11


సీ.

పరము దప్పక ధర్మవర్తన వర్తించి
                      వేదోక్తమర్మముల్ వెదకి చూచి
శిష్టశీలురయొక్క శుశ్రూషణము చేసి
                      సర్వప్రదానంబు సంగ్రహించి