పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/493

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

540

భక్తిరసశతకసంపుటము


నీనామమేకదా నిర్మలాత్ముల జేయ
                      నజ్ఞానజీవుల కౌషధంబు
నీనామమేకదా నిశ్చలభక్తుల
                      కార్యసిద్ధికి నాదికారణంబు


గీ.

తునిమి భేదించు దారిద్ర్యదుఃఖమెల్ల
వాసి కెక్కించు సంసారవార్థి గడుప
శాశ్వతం బైనపదవిచ్చు జగతియందు...

6


సీ.

హరిరామ నీవు నాయంతరంగమునందు
                      సాక్షివై యుండుట సత్యమైనఁ
భావనంబాయెను బాంచభౌతిక మెల్లఁ
                      గాయంబు జలముల గడుగ నేల
మమకార ముడిగిన మానును కర్మంబు
                      వేధించువేల్పుల వెఱుప నేల
విత్తు క్షీణం బైన వీడును గర్మంబు
                      మోహంబు లుడిగిన మోక్ష మదియె


గీ.

నిష్ఠ యీరీతి నిజముగా నిలిచెనేని
మనసు గట్టిన చాలదా మాయగెల్వ
భ్రాంతు లుడిగిన బ్రహ్మంబు బట్టబయలు...

7


సీ.

కామితార్థము నిచ్చు కామధేనువుగల్గ
                      వెలబెట్టి గోవుల వెదక నేల
మరణంబు లేకుండ మందు దాఁ గల్గఁగా
                      సభయులై యమునికి జడియ నేల