పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

సాంబశివాయ నమః

పాలకుఱికి సోమనాథమహాకవిప్రణీత

చెన్నమల్లుసీసములు

భక్తస్థలము

సీ. శ్రీ గురులింగ సంచిత కృపోన్నతిఁ జేసి
                     కంటి జంగమ పాదకమలసేవ
     జంగమలింగ ప్రసన్నత్వమునఁ జేసి
                     కంటిఁ బ్రసాదసుఖంబు నొందఁ
     దత్ప్రసాద ప్రబోధస్థైర్యమునఁ జేసి
                     కంటి సర్వాంగప్రకాశభక్తి
     భక్తిసౌభాగ్యానుభవ పూర్తిమైఁ జేసి
                     కంటి జీవన్ముక్తి కడమలేక
ఆ. యింక నేమికొఱఁత యేల నీకాశింపఁ
     బాడి యాడి దైన్యపడి భజించి
     మెచ్చి పొగడిరేని మీఁద నొందెడిఫలం
     బెన్న నున్న దెట్లు చెన్నమల్లు.1
సీ. [1]అకట ప్రమథుల రాయం డనియే గాక
                     నీ వున్న చోటు మున్నెవ్వఁ డెఱుఁగుఁ

  1. అకటా ప్రమథుల