పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం ।
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే ॥7॥

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం ।
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం ॥
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం ।
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే ॥8॥

ఫలస్తుతి:

స్వయం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః ।
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహ ప్రాప్య రత్నం ॥
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం ।
విచిత్రైః సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ॥


శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf