పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 31

దళము కొనఁ గనగు ద్వాపరమందు
నల శేషాచలమునఁ జెలువొందు
కలియుగమునఁ జేకాన్కల నలరు
గొలిచి యిచ్చునక్కొలందిని సిరులు
బలువిడి నొసఁగెడు బహువైఖరులు
నలువుగ వేంకట నగమన వఱలు. 36

సీ. కలికాల కలుషాంధకారఖండనచండ
పటిమ ఖగంబు వేంకటనగంబు
సాధ్వాళి సాధ్వస సర్పదర్పాదైక
గరుడఖగంబు వేంకటనగంబు
కవిదీనతాబ్ద సంఘాత ఘాతానల్ప
కల్పాశుగంబు వేంకటనగంబు
పరతురుష్కాశరహర రాఘవామోఘ
నటదాశుగంబు వేంకటనగంబు
గీ. ప్రబలకన దీషణత్రయ భావముక్త
సూక్తి సక్త వరిక్తి సచ్ఛక్తి యుక్త
భక్తజనచిత్తచింతిత ముక్తి దఘన
చటుల భావనగంబు వేంకటనగంబు. 37

సీ. గురుదరీముఖఝరీవరలహరీవార
ఘుమఘుమ నిస్వనక్రమనిగాఢ
మగమాంతకాంతనిష్యంది సన్మకరంద
తుంది లేదిందిరామంద గీత
మా సద్భితోల్లసదప వర్గకామినీ
ప్రాపక జపశీల తాపసగణ
మదితిజేక్షణ హరషకృద దభ్ర శుభ్రాభ్ర
సఖమహాభ్రంకష శిఖర నికర
గీ మబ్ధనిస్తబ్ధి ఘనసత్వహతి విచల ద
భంగరంగ దుత్తుంగ తరంగ వర్గ
ఘళఘళార్భటి సందర్భ కవన కవిజ
నామిత తపఃఫలంబు శేషాచలంబు.