పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/338

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నలినీ నివనైక లలనాకళానూన
లాలనలోలా కళంక లీల
దరదారి దర ధర కరదదాదోదర
దార కాదర కరోదారవరద
గీ. గోపబాలక పాలక పాపలోప
సాలక విలాస వేంకటశైలవాస
భవ్యభాస భవాకారదివ్యరూప
రాధికాస్పుటదిక్కరి కాధరాంగ. 878

స్రగ్విణీవృత్త మంజరి ముక్తపదగ్రస్త ద్విపద చండకవృత్తి దండక గర్భిత దుర్భర ద్విప్రాసత్రిస్తబకాంత్యనియమ సమధికపద చిత్రాస్పద చిత్రచరణ భాసమానసీసము
సీ. వారణావారణా వక్రసన్నక్రస
త్పాదనాపాదనాగ్రారధార
కారవాధార వాగ్వారణాకారణా
ర్హావనాధావనాయాసవాస
సారహంకార హంసారధామారధా
మానసాభ్యాసనా చాపచాప
మారసంహారసంభావ్యభానవ్యభా
గాగమాంతాగ మాంతాలవాల
గీ. పారదాపారతారాబ్జ తారతార
శారదా శారదాభ్రకర్పూర పూర
హారనీహార నిర్భరఖ్యాతిరీతి
దీనపాదీన పాదీన దేవదేవ. 879

గర్భితస్రగ్విణీవృత్తము
వారణావారణా వక్రసన్నక్ర స
త్కార వాధారవాగ్వారణాకారణా
సారహంకార హంసారధామారధా
మారసంహార సంభావ్య భానవ్యభా.