పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/331

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


పుష్పమాలికాబంధయుక్త కందమదనవిలసితశ్లోకగర్భితస్రగ్ధరావృత్తము
శ్రీరామేరానురాగస్థిరతరమురళీస్మేరసారస్వరశ్రీ
తారాదారాధరాస్యాదరభరహరణాదానితానిత్యనిష్ఠా
తారాపారాబ్జరావాదరభరణరతాద్రౌపదీపస్వపక్షా
సారాచారాభిరామాశరవరశరణా చారుకారుణ్యరుద్యా. 863

గర్భిత కందము
శ్రీరామేరారాగా
తారాధారాధరాస్య దరభరహరణా
దారాపారారావా
సారాచారాభిరామ శరవరశరణా

గర్భిత మదనవిలసిత వృత్తము
స్థిరతరమురళీ
దరభరహరణా
దరభరణరతా
శరవరశరణా

గర్భితశ్లోకము
స్థిరతరమురళీ స్మేరసారస్వరశ్రీ
దరభరహరణా దానితానిత్యనిష్టా
దరభరణరతా ద్రౌపదీపస్వపక్షా
శరవరశరణా చారుకారుణ్యరుచ్యా

దుష్కరప్రాసకందములు
క. దంష్ట్రీ శరీరమాధవ
దంష్ట్రభినవదంత చణవదన బింబఖరా
దంష్ట్రాశుగదళితాసుర
దంష్ట్రినగాధ్యక్ష వికచతామరసాక్షా. 864

క. వ్యఙ్త్రాభరణధరరమా
సఙ్త్రాయత సదయహృదయ సన్మునిచేతో
మఙ్త్రాశయకుత్సితమత
భఙ్త్రాకృతికృష్ణ రఙ్తృ పద్మదళాక్షా. 865