పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


రేనాట నెంచి చూచిన
యానన దరహాస వేంకటాచలవాసా. 828

వ్యతిరేకమాలికాలంకారసీసము
సీ. తెల్లనై తళతళ ల్జల్లునందమె గాని
చల్లనగాదు వజ్రంపుఁబలక
చల్లనై వెలిమిన్న లుల్లసిల్లునె గాని
వాసన నీదు ముక్తాసరంబు
వాసనమించు చల్వయుఁ జూపునేకాని
యలరునె తియ్యనై మలయజంబు
తియ్యఁదనము చల్వ తెలినిగ్గుతావి జెం
దునె కాని యంతటఁ దనరునె సుధ
గీ. చలువ వెలయించు దివ్యవాసనలు నించుఁ
దియ్యఁదన ముంచు జగముల తెలివిగాంచు
నవుర భవదీయ మహనీయ ధవళకీర్తి
శేషశైలనివాస లక్ష్మీనివాస. 829

కటారికాబంధకందము
క. సారతరశూరబుధమం
దారాహారాభిరామ దాక్షిణ్యనిధీ
ధీరాగ్రేసరరిపు సం
హారా భీమప్రతాప యసురవిరోధీ. 830

మంజరీగీతి గర్భిత చరణవహమహానాగబంధసీసము - అపూర్వప్రయోగము
సీ. సురభిభావగరాగ సూరాగణితధామ
వర్ణితశాశ్వతైశ్వర్యధామ
వర్ధిత దానవ వారపారావార
మధ్యమస్థామహామత్తవార
నమ్రతామరజాత నవ్యభవ్యయుతాసి
రక్షిత తాపసరత్నవర్య
వర్ణిరూపారూఢ వాసవాదరలాప
హారగౌరద్యుతి సారహార