పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/317

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కైతవదనదీపీకాశ్రేణికాద్యుతి
జాతవాతాహతచరితతుంగ
రంగత్తరంగస్ఫురచ్చామరాదిమ
మంగళబిరుదాంగమహిమకలిత
గీ. వర్ణనీయాపగాఢ్యసాత్వప్రభావ
ధుర్యగంగాగ్రదన్మహేతుప్రశస్త
హలకులిశమత్స్యపద్మాంకుశాతపత్ర
భవ్యమహనీయతావకపాదసేవ. 819

అన్యోఢ
సీ. కోరకైదువ గుంపు గురికాని దాఁగిలి
మూతలాటల కన్ను చేత మాటి
వారణేంద్రునిపైని నేరము ఘటియించి
చిఱునవ్వు మోడిచేఁ జెక్కుఁ గొట్టి
దంష్ట్రిని బొలయల్క దారిజూపుచుఁ దనుఁ
బేరుకోవలదని నోరుమూసి
విమలకులాచలేంద్రము నెన్నగ యఘన
స్థితి జెదరంగ గద్దించి చూచి
గీ. కీర్తికాంతవిధాన నీ క్షితివధూటి
వలచి నీబాహుసంకేతతలముఁ జేరె
నిసువు వలిపగరాపేరి నేలదారి
నడియు దిరిమేడ నడయాడు కొడిమెలాఁడ. 820

ద్విపద మత్తకోకిల కందగర్భిత సీసము
సీ. సారసోద్భవ శర్వ సన్నుత సారవా
రణ రక్షణావసు రమ్యనేత్ర
ధారుణీతనయాది ధర్మవిధారి దా
రుణశిక్షణాతత రూపసార
హారమానసయుక్త హారివిహార నీ
రజవీక్షణానిధిరాజదాన
పారికాంక్షికసత్కృపారస భారపా
రసులక్షణాపటురమ్యకృతిస