పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. బగ లొనర్ప మాధ్వులశాస్త్రి పటిమ దొరల
తలఁపు జంగాల బూటకంబులు గరీబు
కరుణ కోమటినిజమును గలికిచెలిమి
నేను దెలియంగ గలనె యోసాని యవల. 751

సీ. పొలఁతి బూరుగమాని పొడ వడవికిఁ గాయు
వెన్నెల చెప్పుడువిద్య బిరుదు
మాష్టీనిబీరంబు ముష్టి పండందంబు
పలనాటి గొల్లల పాటజాతి
దొమ్మరి పెద్దతనమ్ము ఱాబొమ్మ సిం
గారమ్ము బక్కయగారి బలిమి
వెలమత మానమ్ము వెఱ్ఱిజాణతనమ్ము
రాచగబ్బితనమ్ము నాచురితవు(?)
గీ. కోఁతుల శివమ్ము నాలవజాతి తపము
శ్రోత్రియుని తెలుఁగు కవిత కింశుకము తావి
జడునిచదువును బెస్తనేస్తమ్ము వలెను
జేసి తీజాడ నిఁకనేమి సేయువాఁడ. 752

గీ. రావిపువ్వును బెండులోఁ జేవ పిచ్చు
గుంటు పర్వును గుఱ్ఱపుకొమ్ము కాకి
తెలుపు రాయంచనలుపు మించుల నిలకడ
గలుగ వెలయాలి వల పిల గలదె యనుచు. 753

గీ. ఇవ్వ గొరగాక యక్కొమ్మ బాయలేక
పణ్యవృద్ధాంగనామహోపద్రవమున
నారివేరంబురీతి నిందందుఁ దిరిగి
గోఁచికాఁడయ్యె బాపన కోఁడెకాఁడు. 754

సీ. తలమాసి పువ్వుటిత్తులకు జిల్గురుమాలు
బట్టగట్టిన తల బట్టగట్టెఁ
బడవవాటున వాటుబడ్డ చన్గజనిమ్మ
కాయ గాచిన చెయి కాయగాచె
నాఁకటి పెక్కువ నతివ కౌఁగిటి నంది
చిక్కజారిన మేను చిక్కబారె
వెకలియై తిరుగ నేవేళను రతికేళి
కళలు దేరెడుమోము కళలుదేరె