పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విప్రలంబదాహరణసీసము
సీ. కమలాకరాంతరభ్రమణోరుమదశిలీ
ముఖములు పటుశిలీముఖము లయ్యె
మలయాచలేంద్రకోమలశీతవిహరణ
సురుచిరాశుగము లాశుగము లయ్యెఁ
గాశ్మీరసాంకవకస్తూరికాయుక్త
చందనశరములు శరము లయ్యెఁ
జారు రంభాఘనసారకాండంబులు
నవఘనసారకాండంబు లయ్యె
గీ. ఫలరసములాను చిలుకలు చిలుక లయ్యె
నమితవాలమ్ము లొఱపు వాలమ్ము లయ్యె
విరహమున నేఁగు నింతికి విశ్వ మంత
నతనుమార్ణపంజరం బనఁగఁ బరఁగె. 519

ఉద్దీపనవిభావైకనియమదుర్ఘటనచరణసీసము
సీ. కలహంస రత్నంబు కాదంబ మయ్యెను
బొగరు మించిన శుకంబు చిలుక యయ్యె
హిమవారి యధికశైత్య మగుణం బయ్యెను
బగటువా కోయిల పత్రి యయ్యె
విడిమించు గొరవంక విశిఖాగ్ర మయ్యెను
రేకనెత్తమ్మి నాళీక మయ్యె
బలితంపు నల్లమొగులు ఖగం బయ్యెను
దళుకు నెత్తమ్మి పతంగ మయ్యెఁ
గీ. దీరుగల పావురంబు లకోరి యయ్యె
మ్రోల గనుపట్టు నలగోల గోల యయ్యె
విరహపరితాపభరమున వేఁగు కొమకు
భువనమంతయు మరునంపపొదిఁగఁ దోచె. 520