పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఏకార్థప్రతిపాదకపదవిముక్తబ్రాథమికవర్ణాంర్ధాంతరనిరూపకపదఘటితసీసము
సీ. దరకుందరదకుఁ గందరము పెన్బొక్కిలి
దరము కంఠంబు కుంజరగమనకు
విధుబింబముఖికి శ్రీబింబంబు శ్రుతిరీతి
బింబంబు పెదవి రోలంబకచకుఁ
గమఠప్రపదకు గుంభములు వక్షోజముల్
భములు నఖమ్ములు పద్మపదకు
నీలకుంతలకు శైవాలమ్ము నూగారు
వాలమ్ముచూపు శంపాలతాంగి
గీ. కన్నుమిన్నకు కేసరి యసదుగౌను
సరియలరుఁగేలు నెలఁతకు సిరివెలఁదికిఁ
గోయిలల నుడి యిల కటి కొమిరెవయసు
సొగసువగలాడి కలరె నీజగములోన. 487

అనుమానాలంకారము
సీ. కళుకుటద్దము మోము గావలెఁ గాకున్న
జోడుపట్టుపిడి యాచుబుక మగునె
ఘనశంఖము గళంబు గావలెఁ గాకున్న
జిన్ని పూసరము లాచేత లగునె
గౌరుకేల్నూగారు గావలెఁ గాకున్నఁ
గుంభంబు లాచనుగుబ్బ లగునె
కడుచివురులు వ్రేళ్ళు గావలెఁ గాకున్న
నవకోరకమ్ము లానఖము లగునె
గీ. తళుకు సింగిణిబొమలు గావలెను గాని
చోఁ లకోరులు క్రొవ్వాఁడి చూపు లగునె
యన వినుతి సేయఁ దనరె మోహనవిలాస
భావదూర్వహయై యిందిరావధూటి. 488

విషమాలంకారము
సీ. చక్కని నునుముక్కు సంపంగిమొగ్గపైఁ
బొదలెడు చూపుఁ దుమ్మెదుల నిలిపి
తిన్ననితావి వాతెఱ దొండపంటిపైఁ
గులికెడు బలుకు రాచిలుక నిలిపి