పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శబ్దభ్రమకానుప్రాణితనియమయమకగీతిగర్భితచరణదుర్ఘటసీసము
సీ. వనిత మెయిరకమ్ము కనకమ్ము నణఁగించుఁ
దిరుగ నదియు నాస దెగడు నాస
చంద్రముఖిగళమ్ము జలజమ్ము నణిఁగించు
మఱల నదియు గేలు మాటి కోలు
గన్నెరూపపుప్రభ కాళికాభ నదల్చు
మగుడ నదియుఁ గొప్పు నగుట కొప్పు
పడతి నఖముఖమ్ము భవిభపార విదల్చు
మఱల నదియుఁ జూపు మెఱయజూపు
గీ. రూఢి గా దనులోమవిలోమసరణి
నైన నేకసరణినైన నళుదులైన
జంట చవుకపుపేరుల సరవితోన
గాన నీనాతి బ్రతినెన్నగాన జగతి. 466

తే. కలికి వదనాంఘ్రి రోమాళి కాంతి కలికి
తొగల చెలిగందుచుఁ బదాఱు తునక లయ్యెఁ
ద్రమ్మివిరియుచు నూఱు ఖండమ్ము లయ్యె
జిలువ దల వంచుకొనుచు వేజిదుప లయ్యె. 467

క. బాలాదృగీక్షణాలక
జాలాభకు నోడి దొనల శరములు దుమికెన్
మీలలుగుల మొనల బడెన్
నీలాభ్రము విషము గ్రోలె నిజముగ ననుచున్. 468

గీ. తరుణి చన్దోయి సౌరుమందరముఁ దఱము
దరము నవకమ్ము గ్రమ్ము బిత్తరము తరము
తరము కంఠమ్ము శుభవిభాకరము కరము
కరముగొను తమ్మిచే ప్రియకరము కరము. 469