పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అపహ్నవాసుప్రాణితకావ్యలింగము
సీ. తీరైన మెయితావి తెలిగందపొడిగాదు
చేతోజ తనుజాత భూతిగాని
నుదుటఁ బెట్టిన మృగమదతిలకముగాదు
గొప్పయెక్కువ కనుఱెప్పగాని
గళమున గప్పు డాకంఠసరముగాదు
కమనీయగరళక్షణముగాని
కటి తటి గురుచిత్రపట విషముగాదు
డాలీను బెబ్బులితోలుగాని
గీ. వాలుపై నిల్చియున్న దా శైలపుత్రి
ధరణి నీశ్వరుఁడవు నీవె తలఁచిచూడఁ
గంటి విన్కలిదంట పేరింటి గుంటి
నడుమ నెలకొన్న వేంకటనాథశౌరి. 371

ఛన్నకందము
క. నమ్రాదిత్యాధీశా
కమ్రాస్యాస్తేందుబింబగంగాభృత్కీ
రామ్రక్షోణీజాతా
సామ్రాజ్యాపేక్ష శేషశైలాధ్యక్షా. 372

త్రిస్తబక ముక్తపదగ్రస్త చరణయోజాలంకారసీసము
భండన జ్యాకండ ఖండపరశుకాండ
కాండహారిపిచండచండ చక్ర
ధ్యానభక్తనిదానదాన గజాదాన
దాన మకరమాన మానదాన
నాగారికృతరాగ రాగకాళియభోగ
భోగవర్తనయోగ యోగచరణ
భీమాశరదధామ ధామమహాధామ
ధామకృత్యభిరామ రామఖేల