పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సభంగాభంగశ్లేషానుప్రాణితోపమాలంకారాంత్యనియమఘటకపాదసీసము
సీ. సుందరిపొక్కిలి సుమసరమ్మును గెల్చు
రమణికురులు కప్పుఱాలఁ గెల్చు
భామకన్నులు మహోత్పలముల నిరసించుఁ
జెలిగోరు తారకముల హసించు
మగువచన్దోయి మన్మథఫలంబులఁ గేరుఁ
గాంతమై పద్మరాగముల మీఱుఁ
గన్నెనగవు సదాకాశాకృతినిఁ గొట్టు
నింతి పల్కెన్నగోయిలల మెట్టు
గీ. లలన కేల్సూటి కొమ కపోలములసాటి
కలికిముఖరీతి కామినీగళముభాతి
వనితచూపుల రహినాతి వాతెఱ నహి
తెఱవనడుము సరణిబోణి పిఱుఁదు కరణి. 319

ఆద్యంతప్రాసైకనియమముక్తపదగ్రస్తానందకరకందము
క. పొల తోరచూపు వలతో
వలతోదత నీలపున్రవలకమ్మలతో
యలతోరపుఁబిఱుఁదులతోఁ
దులతొయ్యలి లేక గజగతులతో నలరెన్. 320

ఆద్యేకాక్షరలోపప్రాణితోపమేయ భావభావితోపమమానగర్భితచరణ దుర్ఘటసీసము
సీ. మానినికి సునితంబంబు నితంబంబు
కుందరదనకు వాగురులు కురులు
చిన్నికన్నియకు వాల్గన్నులు కన్నులు
కలువకంటికి కుచము లకుచములు
బాలికామణికి శైవాలమ్ము వాలమ్ము
పాటలాధరకు శ్రీపదము పదము
కైరవేక్షణకు రంభోరులు భోరులు
కొమకుఁ గ్రొమ్మెఱుఁగు మెఱుఁగుమెయి