పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

త్రిప్రాసము
క. చిందమ్ముల చందమ్ముల
కెందమ్ముల జిగి దెగడు సకియ మెడకేల్
మారందమ్ముల చెందమ్ముల
యందమ్ములగు మహిళాధరాస్యేక్షణముల్. 309

శబ్దచిత్రకందము
క. అరికుచ జంఘల కళిక మ
కరి యాదిమవర్ణ ముడిగి కరియై గతి నే
పరికాంత సానుబంధత
సరియయ్యును బాహులతకు సరిగాదయ్యెన్. 310

శ్లేషవిశేషఘటకచరణసీసము
సీ. నారీమణి ముఖంబు తారస్ఫురణ మించుఁ
గొమ కటి చక్రమార్గము భ్రమించు
రమణి చన్నుఁగవ తాళముల నీతి హరించు
సతిపల్కు మధురసాకృతి భరించుఁ
గలకంఠి కన్దోయి కమలవైఖరి మించుఁ
జెలిచూపు వాలుగతుల గడించు
గజయాన నెమ్మేను కనకస్థితి హసించు
లేమవేనలి ఘనాళిని గ్రసించు
గీ. ముత్తియము జక్కబండికల్ పుడమి తాటి
పండు కైవడి ద్రాక్షాసవములు తమ్మి
మృము మీనల్గు పైడి సంపఁగయుఁ దేఁటి
మొగులు కవగూర్చి నలువ నేర్పున సృజింప. 311

శ్లేషోద్భావితోపమాలంకారవిశేషఘటకదుర్ఘటచరణసీసము
సీ. కలికివేనలి సోగ గననొంచి పింఛంబు
కడుతోకచాలయి కానఁబడఁగఁ
గన్నియ క్రొవ్వెద కప్పుకొన గడంగి
యిరులెల్ల కహ్వర మెడలఁ జొరఁగఁ
గప్పురగంథి నున్గొప్పుమెఱుంగు లా