పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిలువతో నెమ్మిమచ్చిక జేసినను గాక
యన్నువేనలి కెన యెన్నవశమె
వెన్నలతో నిరు ల్వెలసి నిల్చినగాక
పొలఁతిచూపుల సరిబోల్పఁ గలమె
గీ. యెనయు గా కేమి యని పొర యొత్తి ముడిఁగి
విరిసి కంది పడగ మోడ్చి పురి విదిల్చి
వెల్లనై మూలఁబడి పోవె విలసితోరు
వదనకచవీక్షణావళి యెదిరినంత. 302

పాదత్రయయమకోదాహరణము - అపూర్వప్రయోగము
క. యువతీమణి తనురుచిగనె
నవతారుణ్యాప్తి విలసనమ్మున వీనుల్
నవతాస్థితిఁ గనె నవతల
నవతను గనె కౌను నౌననవతంసముగన్. 303

వర్ణవృత్తి ముక్తపదగ్రస్తగీతి
గీ. తళుకు చిలువచెలువ జడములుకు కులుకు
కులుకు కొొరపల్కు కపురపు పలుకుచిలుకు
చిలుకువడికోపు విడిచూపు బెళుకు కళుకు
కళుకువాతెఱ పెరతేనె లొలుకు ములుకు. 304

గీ. గోలకౌనునభంబు నిజాలకౌను
బోటి చూపు మెఱుంగుల సాటి చూపు
చెల్వగోరు సదావళి గెల్వగోరు
కాంతరూపు రమాకృతి నంత రూపు. 305

పూర్వగీతిశబ్దచిత్రయమకము. సొమ్ము
క. చెలికి రతనాలకమ్మలు
వెలసెన్ దెసగెలుపు టచ్చవెడవిల్తుఁడు చూ
పులములుకులు పదను గలుగ
నలవడ రతనంపుశాణయంత్రము లనఁగన్. 306