పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


యెదల పొదలు పయ్యెదలును జాఱఁగ | మెదలు చూపు తుమ్మెదలటు జేరఁగ
బలువిడి జిగిగుబ్బలు జిగి దేరఁగఁ | దలతలమను వార్తలు ముదమారఁగ
నలువుమీఱ వేనలు లలరింపుచుఁ | గులుకు నడల బెళ్కులు గన్పించుచుఁ
బలుకుల కపురఁపు బలుకులు నింపుచుఁ | జెలరేఁగుచు కుచ్చెలల బిగింపుచుఁ
బకపకనగి చంపకముల కరుగుచు | శుకములె గరకింశుకములు దిరుగుచు
బరుపపు ననకాపరువని దిరుగుచు | గురువిందలపొద గురువని మఱుఁగుచు
నిమ్మరువము దన కిమ్మనువారును | రమ్మదె కర్పూరమ్మను వారును
సహకారమ్ములు సహకారమ్ములు | మహిళకుఁ బ్రియమీ మహిసుఫలమ్ములు
నారికెడంబులు నారికెడంబులు | వేరులుంచ కుర్వేరువటంబులు
పొన్నదేని దా పొన్నకు డాయకు | సన్నజాజికై సన్నలు చేయకు
నలగని సురపొన్నల చే నదుమకు | చులకనగా మంజుళకము జిదుమకు
యీకుందము చెలి కీకుందము నిలు | మాకందంబులు మాకందంబులు
కదలిచూతమీ కదలివికాసము | పొదలగంటె పూపొదల విలాసము
వెదకు మిపుడు క్రొవ్వెదకును మల్లెలు | మెదలెనిందు తుమ్మెదలకుఁ బిల్లలు
మరల గంటితామరల కొలంకుల | గురులనెతగవా గురులు కెలంకుల