పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

66 ఆంధక ఐతరంగిణి యీ యన్న చోడవరవు యి యుండు నేమో, ఈలింగనమంతి పతి ద్వాజశినాఁడును బాహ్మణంత-్పణము చేయు చుండు వాఁడఁట ! భీమేశ్వపురాణకృత్తిమైన యున్న మంతి పైలింగ మంతికి సోదరుఁడు. త్ర శఁ డ నేది బాపు-లో వాయుటకు నేగ్పు కల వాఁడ చ్చెవ్పై వచ్చు న రేటియన్న నికి గోష్ఠీసం ప్రయోగంబులన్. é。 అన్నయ గుం" కే ఖగు : డ హర్ముగు కేనవ శాన్యహమిభృ స్సాన్ని కె వ్మడి వ్సముచిత బుగ వేమవుపీ-పు రేుద నా •o జ్వో వ్న తి పంత కౌభ్యుదయ మొండగఁ గా సిబాష వాసినం

  • گئے ہ�

గన్ను పండుపై యముఁ గాక్షిణి మందలి విపద్ధతుల్. 島 అఖిల దిద్దంతి దం తాళ్లళంబుల వాయు 5 నధిపదిగ్ధయ థౌ సూక్ష 5 ;గులఁ గువలయాశ్సీల మించుగుబ్బచ న్నుల వాయుఁ గు:ుకు వుప త భ ం గాంకురి ముల గర్వితారాతివత స్ట్పలంబుల నాగాయ, GP ‘مبا నయ కార్య సరణి కిణాంకములను నర్థిసందోహఫాలాంచలంబుల వాయు లక్ష్మీపదమి లె న లక్షణములఁ Wo: *سسات బసిఁడి Xంటూన భూపాలుపాగ్ళ సీమ వాయు నయ కావ్యసకణి కేవలము కాదు వేమ ధాతీకిళతుగా రాముమంతి) యతులగుణ హారి ! బెJడ పూఁ డన్న శౌరి !