పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

** * j-- 3 3. ఆలయ రెడి పెదకోట రెడ్డి ఆవ- | పాల డీ వ°-డాకె డి = నక్రో*ట డిడ్జి : සෟජ් XI 3 سه است :2 Jo לדe ఆన్న వూCఒ పోలభూపతి ప్రో బళూపతి ఆల్లా: సే డీ = వే వూంబ | | ず送reで5る వీరారెడ్డి ల్వే దొ-క్షారెడ్డి ( శివలీలా ఆన్నియ రెడ్డి ☾ নেট ନଥି Go: “ ே వీరభదా రెడ్డి విలాసక ృతిపతి) భార్య ఆనితల్లి ఇతే డేఁ "కాశీఖండ క్ఫితిపతి ఈ రెడ్డు దువ్వూరు వాస్త వ్యులగుటచే వీరినిదువ్వూరు రెడ్లనిపిలిచెదరు. కాని వీరి యింటి పేరు దేసటి వారయినట్లు నిశ్శంక కొమ్మనకవి దొడ్డా چتی۔“ لیا۔ à oవ్రము చేసిన శినలీలావిలాసమునందలి యీ కింది పద్యమునఁ జెప్పి యున్నాడు. శె. ఆందు జనించి మించి సమగ నిరూఢి గమకి మంబునన్ మందగి ధీరు లాగతా సమ స్త్రపిచాగలు సంతతిపజా నందన కార్యకారులు గుణస్ఫుట హరులు ధర్మర క్షణా మంద విచాగు లంగజితవూరులు దేసటు లత్యుదారులై, శీనాథుడుకూడ వీరింుంటిపేరు దేసటివారని కాశీఖండ తృతీయా శ్వానాది నిట్టు చెప్పియున్నాఁడు.