పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

–6 5 l xع 窓の Ҳ 5エ。 不。 § ੇ ركة డు 2 ま 7 సి. బాల్యమునను దా నవారధcబులా

  • رسید.
  • هيمي عبار _ * د ه؟ پيسټمبه Sంచె ఛార్మికులు వ E Cచుచు 3 డ 2E g 3。 న్వాయమూ వున నక్జాక్షనం - నకించి

인) ○ こ否) 23 ు c>ు :ు త్ప్రు గ్రా ట్రాని క్ష * : Fచే鬱 *~- S ..! ...‘ ச்_ بهجعي గాను ఎూ-ంచుచోగా గావ్లు వు: - 2 -

  • r:C

శీలుడై మోక్ష వూచి మించె ལོ་རྒྱུ་རྨི་ 8. ཁ་དྲས་༠སྐང་ ధనా కామమోక్ష : - లైు 'పుష్ ్స 全3 నా పార్డించి నాగ చమూ వఝం జు తిజ్ఞఁడై శ్రుది నా న వూగా C పారము చేక్సె ూయజశ్వేగ సనామధేయః డ`స చు. క్ష . ఆ నాగయ విభు వరుఇకు మానిని యై యొప్ప గౌS మs c ఔయ సూనుం శాక్తి వూష్టి 5ను యు కంX 5ు ]を سامسس گ నినూనమహేమంబు నొప్ప) నవనీస్థలినిన్ ప్తి గురుండగు యజుర్భేదగురువుల నం )C. S S البرنت لا దస్సు 6 డు సు (పియ శిష్యతముడు?) న శ్రీ పూర్వకాలమునందు భూ శ్రేక్టు శంక కుఁ బూజింప నేర్చినపుణ్యుం る&3 T ) .Sξ سه سلبية శ్రీగురుకృపఁ লুই, సిద్ధమతంబున నధ్యాత్మసం వేత్తయయ్యె నట్టి ず &, కాశికా దేశముఖ్యపదేశములఁ జ రించి కులశోటులను నుద్దరించె చన్న خ با