పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

2 5% e o థ) కి వి తి ర 0 గ డి ^ S బాగా వ ఖెూ, నా c (ుక లగున టి 嵩 * گیاهیمی తో 3-ایس- حساسیس یح می .4 عينه معمويد యి Sదులూ నూక్ష యమం:ఆ] కెవ్వ ఠీ:ు ノ ఈ పదములలో" గుండలీకరించిన బొగములు సు పిపత్క శివ యోగసాకపిక్కనుబట్టి ټچېئ.ډ Fت గుం: వంపబడి మేక تا این است که ح سپاه పేలియుచున్నది మాతృకలో లేని బాగమును, ఇతరులు పూరించినప్ప డిట్లు కc: ; కించుట వాయసకారుల సంప్రదాయము. పైపద్యము گیبسته ജ്ജ്' _ וישרי ల లో “ఇందులూరి యనుగృహనా మమ ఒక్క తావున మూతమే వీరభద్రరావు పంతులు గాలో మరియెవ్వలో పూరించియున్నట్ల ఖో చు చున్నది. ఆట్ల పూరించిన వారికి 'ఇందులూరి" యని పూరించుట "కా ధా కము లేఫ్ యున్నవో ఫెలియ తేదు. కాస్త్రి తీయాం ధ రాజ యుగచకె త بسته ححصكية >< * تصعية س{f تنگسسته

yo で○なぎ 2 2 つ る す。○さ* "నినుదహాలును బరిపాలించినచ క్ష ఛీరు బాంచి క్షుల గు చాళుక్య కాజులకు మం తులుగా ను C డెడి వాణా రించు లూరి వా నిశివ యోగి నా మనుగంధమున సీక్రింది పద్యముల లో వరుస కమమున నిందులూరి నూక గాజును వానిక మూగుఁడు బల్లపగడను, వానిక వ్యూ డు నాగయ వుం తివి బేర్కొనియున్నాఁడు” అని వీరభ ద

రావుపంగులుగారు వాసి, పై నివాసిన పద్యములలోని మొదటినుబాఁడు పద్యమల నుదాహరించియున్నారు, కాని మామూఁడు పెద్యములలోను "ఇందులూరి" యనుశబ్దము లేదు. కావున శివ యోగ సారకృతిభర్త గృహనామము 'ఇందులూరి” కాదని నిశ్చయ మగుచున్నది. ఆతని యింటి పేరు 'ఈడూరి" మైనట్లే క్రింది వాక్యములలోనా గంథపీఠికా కారులు వాసియున్నారు. అది సత్యమునుటకు సంశయము లేదు.