పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/267

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

( ) / \

  1. )

Yf: por ~~

  • ! \ ĮY

ఃడ3 - వ % ሶ X... O こ ノ Y \ \ * ば }(£) es :� (', 刁} %、登 Y? Aj,\ ...( 交 };6,3 (!3ș ț },|f冠 \ & sł§, | „', !| J)|ያ፥' U . & ! 12 so ‘ir, đ , t \ i so % \} \\

} T

每像藏 }; ’ us ! ☆ を.5 _ یپدs pی** to z o. తాళో ஆ. . فيفيص تدفعندماجم 'rssy ሶow ከ ሳ 李 エで سيلي. K جہامِ ". yrャーでさご هجتي F్వ پسمبر יש نستعليم غمدة"يا یعنیچے۔ بیه به |so更 A^{※ įYo % 藏% 5 % NA조፳፰ į f7,§ 2 益ḥ & &M }: "%% 公{3) * : 홍 WR) %;" & O {\ fY? łą r, so |Ķt|$2 at: Y3 ‘’ } \ } メ」 *Țt | * 彝

  • ą

sB ḥ s. 63

  1. {

Y? 益 \, s Y డు جمعیت యు త్రూ خيو *: * - ** 对 ల రాజ్వ

^ S 33

تنش - حاص "مپمپ ہی* ను పేూచి వు-ూడా లే " さにX. སི་ཏྭ་ན། * నాగ వ్లు 3 కి 5క్త గ్కా o ఆ, భూ సకు : వులు : గడ 翰 |× () }; 曾 ḥ },% Yo警 感湾 § 38 % Ža }} |& 싫 _. ஆ వ్కూంబ ;&öに*c aで○ ما يعكسجة سسه 交 Xን \}

3 ? \ ġ, ()

  • P 返%3) &£”,念y ? Yo#() 1舞蹟

K^ Y, 容%Yjḥ 托 J) \} < (0-?? 心%Y23 % 藏宝藏 }, {{3Y3G xạG X+(3 so ( 63) X3K x 翻阅 的 起: % 器意 澄虽% 每篇 登额遗 感 xm às 影 动乱k