పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/236

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

§ 5–57. to 5 у о కొ వ్న ఇ ዄ :-- ஆண் 3 * * ཕན་མ་མ་ལྐུ་ پیس శ్యా o .3 هيوني ہی __ گیس۔ 555-t హె ;3)式ァで主SS-○5ゞでに→ママぎごー&下まさso X2 > 守 ఖై యుజ نیاییها to: ليبية 瞬 e - Fo مسجي #N سایت ها ליישר * to 安全き)ere3・3辻や○さぎ) 受ooざ&3°にトプートマででささかをぶ°式。 さ、 吉SQ>* 愛さ士、x - 芝。

  • سه -- نس سه گایسه با " تھی۔ ప్ర్నో קרילה "אל ": جہا‘ జ బంభర క్నౌ వళియం దుదాహ్చ ఘో-కై న ప:్సములలో గాన్ని పికి

g § જી بهنام ל -سساس؟ க _டி > $ التي :్క } పోవు బ చె నది వే-9ు గండ ను మెsచి ਾਂ `ੋਂ -శ్వ ゞoトマc交む ェ* s s :్క "డాడః 5 ۔ جو پہ E* ke ముల మి, సి ని కె లి డై బ్రియు బకే శ్ వలీ లావి లా . ఎు :ు : డి కొప్ప ది

  • --سٹہ

ف ప్ఛ ● さ ○ 2}.} ည္ကို 飞穆 Ꭶhy లైు “్చ

s ੋ੮ ဲ့ نيقة 交。

  • , *, యువ క్రౌ చే డంబు ! ఏ) ల కాజు

ు స-ుకు -ూణX 'ంభ గ్రాగ్రత పంపేూ శ్రిగా

  • .

ཧཱ “ు ○ 姿 マー s مخ-oپه వ ביי" 5. ○ క్షు ン కు $. "క్రా కే యుండు యోజనగంధిపట్టి త్ర శ్ర క్షా శే శ్ర పు; తో హోధక

తె ఫు 金

--కాం ప్తి ෆ් నె మి ధౌ5 - మునిస దాూబు కెల బు لي. تي .2 --سیده క్షేఁగె నొక నా డు వ్యాసమిశ్వెసండు. × సీ. పణ వస్తీక నెక్కి బ్లాసిల్లు వే దేవి యామ్నాయ హేమ హర్మా so వీధి ? జరియించు నే దేవి సహజారుణజ్యోతి రానందమూర్తి యై బహ్మనాడి ? చే దేవి ద్రవణ్ లు నిచ్చాకియజ్ఞాన thm てr / g。 శ_క్తిభేదంబున విశ్వంబునిండి