పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/237

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* すマeつこ 2xご さ下壱○・ミ *^ S ww" ബ * : Eు క్తి జే క్షా జY --ూ - శ్రి యః కి ఆ వ 3 దిసై *心 *. ?ン جاتی یے سیاسی است. ఇ9 లవి ద్వా కి శ్వికి ని తెస్గా ముకేూము To 'o ష్యాణ్ణి 3- - -o- 5 ينة s^s 33-scess : * > ***, Tošo is sex =lexs ية JSAAA AH SJe uA SJA eJsKKJ u

  • نتایج مطنت

ప్రీ- - - - S^ c క్రికి వెంc ది రెగినా ఆ కు ? Q و نت سی سی . است. مساحه گ يمس. ప్రావ షో - = స్తో షో న్దన వికా సుప్తి - فیات 2 عمب+ حسم غيتة יע: పై ప్రే 3 బు-రాణం 7ు పa c-చి వా5 క్షు న్క్మాక دچج -اح نجات دانتخت تخت వూన్చినా c డు

  • 5 S యొు ను వ S శ్రీ3 సc sయ3 మియా- o కు వి వు హాత్ముఁ

చ న యః సి. సెగ يذكة كة ృకండు ని ఇర్కపతీఎ.

బంది రూపం 2ు లేక వెు క కాను పటి تتمتع سساسات گ きさつ-ごs నెవ్వానిది వ్యమూర్తి 2

o شیگنام-سسه గణుతింపఁ దగు దేవ గణముల యూcక లి వెసcదీ ర్చు నెవ్వాది నొసలికన్ను 業。 -ూజసంబునఁ జొర "రావి చో*టులు సొచ్చి వడి మేయు నెవ్వాని వాహనంబు నాణెమై యు ఆువ దినాల్డు పీఠములందు "రాణించు నెవ్వాని రాణివాస ?