పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ക്ഷ് ്. _ - -కా నందబాయు క్షము లుగ ను c క్షువు. గ్ర విష _ను :ు. గ్పకిపతి పలిక్ 靶 , & ఢా 2 : 3 ,خمټه. న స్త్రీ క్షి cదిపడ్వమున శేనా ! ని వ్వ క్లే కి చు మొన్నాఁడు (~~ പ È A "في جحي " نمو లేజవ"కా లు చెక్కు_గీ "مt టి ఇ వసవలు N గ్రా. కు క్షు : bడవ్సు" o Xలగంగ నేర్చుచే ? వూ పేూత వుపేూరి భౌం:; రంగ ! వూ బుడి సింగా ! ఈ నైషధ కావ్యము గాంధీ కంపమని క్పతిపతి తనను సోరిన బ్లీకింది పద్యములో శీనాథుడు చెప్పక నియున్నాఁడు, సీ. కవి రాజరాజి శేఖర హీరముకుటంబు శ్రీహీరకుల వార్థి శిశిరకరుఁడు మామల్ల దేవికువూరి రత్నంబు చిం తాను డి మంత్రచింతనఫలంబు కవికులా దృష్టాధ్వ గమనాధ్వసీనుఁడు ‘ਝਦੇరనృప సభకముల హేళి