పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

293


విశ్వపతి యాత్మసంగ్రామవిజయలబ్ధ
మదనకాహళముగ దాని మదిఁ దలంచె.

105


క.

అమృతాంశుమౌళిమౌళిం
గమలభవకపాలమాలికకు సదృశముగా
విమలారవిందకోరక
సముదయమాల్యంబు నిషధజనపతి చుట్టెన్.

106


సీ.

ఖట్వాంగపాణిఁ జెంగల్వపుష్పంబుల
       ఫాలలోచను బిల్వపల్లవముల
నాగేంద్రకేయూరు నాగ కేసరముల .
       బాలేందుకోటీరుఁ బాటలములఁ
గుసుమకోదండారిఁ గుండవర్ధనములఁ
       గాంచనాచలచాపుఁ గాంచనముల
నంబికాహృదయేశు నసితాంబుజంబుల
       దక్షాధ్వరధ్వంసి దమనకములఁ


తే.

బొండుమల్లియవిరిదండ ఖండపరశు
సఖిలసురసార్వభౌము దూర్వాంకురముల
బంతిశ్రీవత్సలాంఛనప్రాణబంధు
శివునిఁ జేమంతిబంతిఁ బూజించె నలుఁడు.

107


ఉ.

డగ్గఱ మేదినీపరిబృఢప్రవరుండు సువర్ణపాత్రలన్
బుగ్గన దివ్యసౌరభవిభూతి యెలర్పఁగ సాత్కరించెఁ బెం
పగ్గల మైనభక్తి మహిషాక్షరజస్త్రసరేణుసమ్మిళ
ద్గుగ్గులుధూపధూమములు గోమలతారకరాజమౌళికిన్.

108


తే.

సరసధూపార్థమై కామశరములందుఁ
బురములందునుఁ బొగసూపె భూవరుండు