పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


द्वले ర్సాయిల్సు సుధి 齡 Y so ت- ه す。_* * که به "مما *必 – 9- ఆస్టిన"—హిం ၄့် ੇਰਾਹ`ਾਂ J :ము తు: క ר " . / C. త్రున కలుగా పడిపోయింది. ఇది న కు 3 కోు సె న జనాభా سس سماد ( ۷" f సామాజ Q ఇప్ప సు LO లు ల జనుల సాంగా وم X مهم جام لا م س می r *. 顿 f *. tà 德 -( *م వూరి పోయింది. కాసి , (5 సి యుకౌ జ, స, లు, వు సోడర } , / | r نجمي C) མ་ག་ཉམཔ་སྙ༩ - - - , " " - - ペ 、。ヘ( ”.~ همگی ○ rع ملمس سے مہ ہ۔ ”م జర్మక్ జాతీయు గా కలిసి ఏ సి రాగా నా 'మే నీ యు , or లా f. ,” S. ( ), പ് ج:مه Q ," --S --- (). عسيم నానాజ • శ్రీ స్పు త్రై నా" గు ఏకసంగా అు సే నే ఆసి ' నూ /」 )f (کاسمی سسته జర్మనీ సమ్మే నం కావచ్చుననీ వి, రినారు. ఈ రేంగు ు ^ - .K A" عجمی-تخ تم کارم .ë --- م . . م - معه ،ة) పాంతాలు ఏ వును తా యే మెూ అని సాసే విపతిం గా { بیبیسی భయా పడింది. g. హn Rరీకూడా ఆసి ' నూ న , నే న్నౌన్నగి もルノ Ç * ".دس ~ * $ o, STU Y., &, *. متدابی این موسسه చెయ్యబడింది. _o $ ు ,్ప జనా " గల హి) {శ్రీని Ο ΤΟ .. ، سساس سD) از CY જીરું, જી జనసంఖ్యకు }^ ) నా Th, ూ ; సాంతా స o ○ ‘ . ట్రా క్లౌసె ల్వేనియా (Trasylvania), బానా భౌగాలు రు మేనియాంగ్రస వెళ్ళిపోయాయి. 3. బల్గేరియోకు ఎక్కువ దెబ్బతగుల లేదు. ుకు కొంత భౌగము, యుగో-స్లాసియాకు కొుత పాంతము అర్పిం ᏡOᎼ . > • టర్కీ-స) చి సిటి నూ, మెస) " శ్రీ) మి ) గా, ఎ గాల సేునులు ੇ చెయ్యు ?0 )& “ CAD D د

  • ...] لو عربا سمسدC
  • مم ( ) هي مده ) - - S به میه " చి స * أزج (نعم ) , స్వయ నిర్ణ Cను సూ ు > భ్రాం هستها Συ ノ »س كمه ”.• S-- کې سم لال.ا రాజ్యాలు ు గా బయ9)ు ది రాయి , ఉగ గము న నూ ఢు لا لم ---س۔ () باسمه * : -* • ممامج $ ~ e. —so مستحضي

బాల్టికు రాజ్యాలు, పోలండు, జేs *_ సేకి సెూ, లాయిగో... (ബ స్టావియా. 2. ఇటలీకి గోల్ (Tyrol) či , srɔ po KRST», ○ >。