పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రెండ్స్లోగో ప్రపంచయుద్ధమా ? ಸಿಸ್ಟಿ (Trieste) పెంటు (Trent) నగరాలూ, కొన్ని చిన్న చిన్న ద్వీపములు దొరికాయి. ఇటలీ కోరినంత దొరకలేదు. ఇవిగాక మరికొన్ని సైనిక, ఆర్థిక పురతులు కూడా విధింపబడ్డాయి. జ్మసీ సైన్యము ఒకలకు మంది సైనికుల్ని విుంచి ఉండకూడదు. నిర్భధ సైనిక విధానవాయి నిషేధింప బడింది. రై కౌనదికి తూర్పుతీరాన 3ం మ్ళై నరకూ విస్తి నిగ్రo చెయ్యాలి. నియమిత సంఖ్యగల ఫిరంగులు, యుద్ధనౌ § oxy-o తప్ప జన్మసీ ఉంచుకోకూడదు. జర్మినీ యుద్ధన ੦ ੪੮ బలమును బ్రిటనుకు ఒప్పగించాలి. జర్మనీ వ్యాపార నౌకలను ত্ৰৈত্নে- ఇచ్చి వెయ్యాలి. బెల్జియం ఫాన్సు ఇటలీలకు ವಿನ್ದ రంగా బొగ్గు సమర్పించాలి. జర్మనీ కావించిన సర్వనాశన మున గ్ర్సు పరిహ-శీరు 7గా అఖండమైన నష్టపరిహార మొత్తాలు చెల్లించాలి. ఆప్టీ హ్రగేరీ, బల్గేరియాల విూద కూడా ఇటు వంటి షరతులే వించారు. పపంచ యుద్ద_రా వడ్రా ని కి జర్మనీ యే ముఖ్య కారణమని స్వౌచయ్త్త్ లైన تس۔ بالا؟ ۔ --سمصరహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) 14:45, 3 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC) - تاسیس مسیح سیسی سیستم" "" ۲-صمری ۔۔۔سچی-تبہ-~~ జర్మనీ స్తార్తుకుల్లి త్రవ్రుQడ్రలిమ్రోక్తి_ఒప్నమిచ-మన్నారు. Ç صدجسته ల్సెసుగారికి వాణపదమైన నా నా జగామ్రి సవిుత్రి వ్యవస్థకూడా వెర్సాయిల్సు సం బ్రో పాటు ఆవులులోకి వచ్చింది. ఓడిపోయిన జాతులన్నీ వెర్సాయిల్సు మున్నగు సంధి షరతులకు వి; లేక అంగీకరించారు. వారు కోధదుఃఖము ట్తో మండిపడ్డారు. నిల్సను సూ తాలపకారం సంధి పగి ష్కారం చేస్తామని ఆశగొల్పి వుమ్మల్ని మత్రిమండలి విదో హం చేసిందని తీంగా విమర్శించారు. ఈ దుర్భరావమాన ○ ヒ