పుట:భీమేశ్వరపురాణము.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము ౭౧

క. దక్షారామవధూటీ, నక్షోరుహమృగమదాదివాంఛితవిలస
ద్వక్షఃకవాటబాంథవ, రక్షావిథివజ్రపంజర కృపాజలధీ. 221

పంచచామరము. అభంగవీరవిక్రమార్క యాజిగాండివాయుధా
ప్రభాతకాలభానుసన్నిభప్రభావిభాస్వరా
యిభద్విడుగ్రవిక్రమా; సమిద్ధనర్తనభ్రమ
న్నభస్సరిత్పయఃపృషద్గణాచ్ఛవిస్ఫురద్యశా. 222

గద్య. ఇది శ్రీమత్కమలనాభపౌత్ర మారయామాత్యపుత్ర సుకవిజనవిధేయ శ్రీనాథనామధేయప్రణీతంబైన భీమేశ్వరపురాణం బనుమహాప్రబంధంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము.