పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/555

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

<poem>ద్వితీయాశ్వాసము మాలిసివ్మత్తము.

  జగము లకయువాఁడ సాదులం  బోచుఱేఁడా
  పొగరుఁ బసులగొంగా  పూసబల్వెన్నదొంగా
  పగయెఱుఁగనివేల్పాపైఁడిపుట్టంబుదాల్పా
  వగలుతొలఁచుమిన్నా వాసిగ౯కొల్లపిన్నా.

కందగర్భిత మజగణనికక్క.

  చిలువదొరపు జెలువునఁజెలఁన్
  సిలుగుల నడఁచెడు సిరిచెలిమగఁడా
  నలువయుఁ గొడుకయి నలువుగ వెలయ౯
  బెలుకుఱఁబగతుర బిగిచెఱుచుదొరా .
                         గ ద్య ము
ఇది శ్రీమదాపస్తంబసూత్ర  లోహితపగోత్ర శుద్ధాంధ్ర నిరోష్ట్య నిర్వచన
  నైషధమహాకావ్య రచనాతురీధురంధర సధ్యశోబంధుర కందు
   కూరివంశపయఃపారావా రాకాకై రవమిత్రసుబ్రహ్మణ్యామాత్య
    పుత్ర సుజనవిధేయ  వీరేశలింగ  నామధేయప్రణీతంబయిన
        రసికజనమనోరంజనంబను   ప్రబంధరత్నంబునఁ
                ద్వితీయాశ్వాసము<poem>